Monthly Archives February 2012

En scen ur mitt liv

Vinets bakslag greppar mitt förnuft att förvanska en sund tankes perspektiv. Jag känner smärtan forma sin punkt från vilken den växa sig likt en svulst obehindrat att färdas på nervernas dubbdäckslitna motorväg. Långsamt, aldrig snabbt, men likt en långtradare med bred last tar sin plats och når sitt mål bortom lättjans fåfänga lag. Hon strömmar […]

strama ords känslouttryck

Ur bara händer faller du flankerad av din stolta själ, draperad i fuktig frotté kallar din kropp på vårens blad. Ett skrik på brustna veners parad – en blommas veka stjälks manér talar till ditt känslospjäl med sanningens strikta skrud.

Pästlänken

Det är helt befängt och kryddat med en stor mängd orimlig galenskap att bygga Västlänken för dryga 20 miljarder kronor för att ett gäng pendlare skall slippa byta fordon och på så vis spara några enstaka minuter i transporttid. Kommunen har uppenbara problem att hitta förskoleplatser till våra barn, men att borra 200 meter breda […]

Livets föränderliga stafli

Utan föraning eller föga förstånd samlar vi våra resonemang under livets obarmhärtiga batong. Där utan inbördes beundran snubblar vi över varndras perspektiv, att förundras över var vi för våra olycksaliga liv. Ur morgondagens späda jord växer en tanke sig stor att gjuta styrka i er trevande människor! Ett bladlöst träd att sakta förstå genom grenverk […]

Ensam kvar att så

En nedbruten man solar sig i svunnen glans, balanserad frid. Han sover långsamt där han försvarar sitt arv, till fattigas förtret! Han stegar bakåt över vännens döda kropp, Ensam kvar att så!

Blickens förtur eller mannens tolfte troké

Gamla anor väntar sällan på sin tur, sargad gumma hamnar troligt hos en mer, delad vårdnad saknar kvinnans nakna bur, annans tanke formas bortom många fler! Skadat hjärta växer saligt ur en skur, Amor spänner bågen över vad som sker, samlad vrede växer frodigt ur en dag, tömda flaskor rullar sävligt ensam ner! Tuktad galning […]

Han Hon Hen (första platsen lottades fram)

Under den senaste tiden har det förts en diskussion kring det könsneutrala begreppet “hen”. Olyckligt nog har detta begrepp redan börjat figurera i några förskolor där man systematiskt har börjat plocka bort han och hon som beskrivande pronomen. Det har även skrivits barnböcker där man inte använder hon eller han! Det förefaller oerhört ogenomtänkt och rent av […]

Gråsossarnas återinträde

Äntligen har de förstått! Det enda sättet att återfå sin forna glans är att återgå till sina gamla åttitalistiska storhetsvärderingar. Notera hur man har byggt in gråsossarnas grundvärderingar i placering samt klädsel. Vi kan med enkelhet identifiera rättvisa, solidaritet och människors lika värde i uppställningen mellan långa och korta. Vi kan tydligt se att man […]

Georgin #3

En motsatt tanke dör, att måla en palett ur körsnärens karga skin, kvinnans lånta lag stöper sällan svar ur en blekt grynings dag – att luta sig mot kval som bottnar i perfekt!

Smärtans lärdom

Så in i bänken för djävligt