Monthly Archives May 2012

Jag vet

Och om din hjärna exploderar? Och om ditt hjärta imploderar? Och om du överlever…? Jag slänger bort nyckeln! Stormen bryter ut i ditt öra. Du välkomnar mina ord. Ditt svalg står i givakt! Ditt bröst pressas samman. Ditt gomsegel fladdrar i vinden. Jag vet att du skapar. Jag vet att du river ner. Jag vet […]

Tystnadens skrik

Stora drömmar vävs in i mina sönderrivna dagar, dina ögons mediokra glans skjuter min ångest i sank. Jag bländar dig med trångsynt falskhet och obalans. Lutar mig över din perforerade trasade kropp… Långt borta, bortom fälten hörs gälla skrik! Du sprayar mina testiklar med stulen freon. Jag sliter dina teser ur sitt sköra fäste och […]

Borrowed bad times from you past

I’m sitting restless in my chair. Gazing briefly on my foot. Understand that I’m alone, when everybody’s going home. Walking numb at shopping malls. Sitting staring at the walls. Felt my sorrow fly away, when yours truly start to pray. Left my feelings on your door. You kept coming back for more. Now I’m through […]

Utan vingar

Kasta din handuk, golvet är vått. Salta ditt sår, jag slår hårt! Tyngdkraft – en natt! Motvikt – en lag! Ditt hjärta min dag, min önskan – schack matt! Flankerad av ditt helvete, en tanke att förkunna. Utan sko, vid hoppets ände. Utan hatt, vid trofast hjässa. En kyss – Rialtos bro! Bränd mast, ett […]

Strassivitalis

Strassbeklädda lätta tofsar trotsar där krassa flådda räfsor tafsar. Ett hav av myller att fylla med cava att förbrylla eller dyslektiskt stava. En jord att vända för att plantera, en hord av rika män att frisera.

Pennvässaren

En molande känsla infinner sig för att välkomna de gamla vännerna. En streber att jonglera mängder av måsten. Han sitter bakom sitt välordnade skrivbord och viker sina papper i små välordnade högar. Reser sin blick över bordet för att läsa din uppenbarelse och döma ditt jag. Lyfter varsamt hålslagaren och perforerar två oskrivna blad att […]

En ängslig profet

Bakom lykta dörrars kapacitet kan man skönja en kvinnas fertilitet. En känsla av övergivenhet att finna sin ängsliga profet. Med en trofast jävig lojalitet till din andra hälfts slumrande sekret. Står du i skuggan av förgänglighet att betrakta din åtrås planet.

En skuldra – En diktator!

Skuldrors veckade varaktighet organiserar dess frånvaro av identitet. Ett ihåligt beteende att temperera och indoktrinera. En ensam skuldra leker mer innovativt utan sin stadiga trygghet att luta sitt svängda ben mot. En ryggradslös kombatant som är i ständig rörelse för att övervinna kroppens autokratiska tron.

Topsy Popsys spottstyver

Topsy Popsy mötte en man, en förvirrad gammal överskriden man. Ha stannade för att erodera hans fasad. En vals som resulterade i synande val. Ett kortspel av minnen och önskan att få, en medalj som växte ur pannans ridå. Han föll likt en genomrutten fura! Timmer! Utstötte en förbipasserande paradox som nyligen masturberat en kvinnas […]

Margadorma

Över kala kullars brända landskap färdas Turandot med kroppen som redskap. Jordskred vibrerar marken hans lem besöker – tystnad, djupt andetag förlöser!