Monthly Archives October 2012

Extravagant Estradör

Ur stressade flanörers perspektiv står estradörernas känslor att gå förbi. Förädlade av mångfaldens institution att flankera trista tankars union.

Åmig Återhållsamhet

Ur bleka skrymslen ålar dess leda fadäs ett svårt beslut ur tidens svulstiga baisse. En tillgjord själaflykt att hålla igen – en tankes otrohet att kalla hem.

Våtdräktsvåldtäkt

Ur en snustorr sandstorm springer lediga tranor kors och tvärs. De famlar efter en trovärdig förankring i deras tillvaro. En plats utan skavanker eller oledsagade orakel som fäller en skadeangripen tår. De torkar smärtans anlete av din själs jungfruresa med händer av rostiga järnbalkar och ödesdigra lösningsmedel. De klär sina sorger och dess ångest i […]

En saknad

Död, borta, finns inte mer! Sprungen ur röd Med tid allt för kort, möts vi åter i dungen? Ett plötsligt farväl, ett meningslöst skäl. Tomhetens skal, en dräkt utan val – himlen är din, Herre sjung melodin! Smärtan är död, smärtan är borta, men vår Adil är för evigt försvunnen.

Melpomenes Berlinska dans

Kvinnlig ostronkonvalj En saga för kropp och själ Riesling, en tweedkavaj dränera mitt fuktiga svalg. Gåsleverarom – allt förmer, i mina sinnen må. En till, bitte sehr! Turister på ängslig Spree späder känslan på. Förtrycker en naken sorg, att fastna i halsen – att kvävas i moll. Hjässa givakt; saluterar min förlust! Ett betraktande, Ett […]

Min vän Trädplanteraren

Ditt träd må ha tappat sina blad för sista gången, men står fortfarande stadigt som ett bevis på din kraftfulla närvaro. Du blommade, delade med dig av dina grenar och planterade nya träd – i dem växer din kärlek vidare. Jag kommer att sakna ditt trygga lövverk. Jag lägger min sorgens tår vid din rot […]

Återinför ämbetsmannansvar

Det är dags att återinföra ämbetsmannaansvar. Fel eller försummelser i tjänsten kunde leda till ansvar för tjänstefel. För tjänstefel dömdes en offentligt anställd som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom enligt lag, instruktion, annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet. Möjliga påföljder var böter och fängelse, men även de särskilda ämbetsstraffen […]

Nymfotisk åtrå

Kaskadernas fontäner balanserar livets bräder Med ödets blinda trallskruv vibrerar hudens läder En kroppslig promenad för silkeslena händer En ljuvlig jämmerdal på Dionysos fyllda stränder Satyriska härolder spänner kungens trogna band och intrigerar Pans gemål i Nuberes karga land. Med fulla glas Pernod skållar skötet åtråns stav, med Sireners översyn förgylla dess pessar.

Georgin #11

I fertila kvinnors navel, så fördömd – så förrådd att byta sina brister ur dess lånta arv! Ovan himlens bistra moln dansar solens skarv, där skuggans tro på ljus åter blir försmådd.

Ett väldigt envälde

Under skallgångens döda blick, hoovrar han humlans expertis – kalejdoskopisk ångest frataniserar hans vin. Ögonglobers saft, minnets autokrati