Monthly Archives December 2012

Vila i fridens trygga famn eller bara God Jul

Julsnöretrassel, ensam hasselnöt och röda sidenband med silkeshud under tomtens eksemspruckna hand. Renfrustration i vinterns karga land att färdas med Rudolfs enkelspåriga spröt – ångest, ålder, återhållsamhet att fresta tidens kariesangripna tand. Nissars omisstliga hunger till minnenas gröt sjunger; “vila i fridens trygga famn”. En liten pojke med ett viktigt namn kom att brygga kärlekens […]

Gorgonifierad känsla

Drogens falska effekt, bedövar kroppens svedda raclett En dos av smärtor, så komplex – så perfekt, rusar i skuggan av ergat skelett. Retar, pirrar – nervers konfekt. Blandar känslor på Perseus bankett, en otrohet – Andromedas prefekt! Ett steg från blinda tankars minuett.

Ålderstetris

Trött, tom, förverkad. Ett skal, av igår. Ett minne, från förr. En kropp, ett sinne – svunna val. Livets topp, bleknar dock – i min dal.

Julheretiker

Åderilska din Odenska, helgheliga, fanatism. Bärsärka – Din Donatistiska Schism, en spegel – att förverkliga. Ett Nifelhem, för julens kättare.

Dina sinnens Svada

Skepnader av ängslig skugga, svävar över lätjans bråda tider. I sanningens duperade namn – förverkligar vi våra innersta brister. Vi bygger en overklig verklighet, att luta oss mot när åldern lider. En meningslös övertygelse, att bli livets nästa statsminister.

Ett hav av egon

Så greppa era lögner, samla era tankar – ett hav av känslor, att landa, där ingen själ har gått. Så banta era synder när sinnet själen kantrar – ett hav av egon, fyller hjärtats tomma hopp.

Min mages önske-mål

Hungern anländer, tanken slår. Vaddå? En ansträngning, spänner! Kinamat – såklart. Ett bra val – Singapore nudlar, och kyckling szechuan. I skuggan av min hunger, mina tarmar dansar – sprudlar av liv. Jag sätter mig ner, tar en Singha. I väntan, kanske fler!? Ett sinnligt kliv, att följa magens direktiv.

Humorhjälten

Där står du, gör dig rolig, till vilket pris – i vilka skor? En skrämd pojk, med läppar rappa – att försvara din rädsla. Att skyndsamt kontakta din faders tolk. Scenskelett, mikrofonblod – applåden stjäl själens bord. En plötslig tystnad, en höstpalett, ett skäl – att klä en längtan. Ett skratt fastnar – en ensam […]

Jag är i din urinblåsa

Hon ville höra barnets skrik, när hon bläddrade i minnets album. Hon ville se hans blod i sin hand, när hon klädde väggarna i sitt rum. Hon ville känna solens hat stå i brand när hon lutade sig bakåt… scchhhhh! Hon ville begrava sin hjässa i sin synd, när hon tryckte sig sköte mot hans […]

Årtjuven

Kärlek – så långt bort. Ensamhet – min hands fåror. En orkan i mitt bröst, sätt eld på mina tankar! Ankra mitt liv, stjäl mina åror. Inget skäl att leva – så liten, så obetydlig. Ingen ära – ingen respekt! Ett ruttet vete, i frostnupen jord. En barrlös gren, att vissna i tystnadens högmod! – […]