Monthly Archives April 2013

Bevara Valhallabadet

Valhallabadet har cirka 500.000 besökare per år och Valhalla Idrottsplats har 50.000. Scandinavium har 600.000 besökare per år. Nu planerar man att flytta Scandinavium och bygga en ny sportarena. Scandinavium skall flyttas antingen till Valhallabadet eller Valhalla Idrottsplats. Detta medför såklart att endera plats behöver rivas. Om Valhallabadet rivs så planerar man att bygga ett […]

Tjänstemannainkompetensen fortsätter urholka vårt underbara Göteborg!

Direktören för Stadsledningskontoret i Göteborg, Bengt Delang, tror inte att vi föräldrar kan fatta ett riktigt beslut för våra barn – men det kan han!? Efter en sammanvägd bedömning föreslår stadsledningskontoret att folkinitiativet om en folkomröstning gällande trängselskatt skall avslås. Nedan text är ett utdrag ur Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning för att avslå en folkomröstning. “Barnperspektivet […]

Korsettspännaren

Jag har strosat genom livet. Jag har sett murar falla. Jag har kännt hatet ta form. Rotlös och övergiven – jag funnit en plats. Jag har gått ensam, på smala stigar. Gjort egna val – alla långt från bra. Jag har drivit omkring – gjort ingenting! Jag har konsumerat livet. Skrattat bort mörka moln. Sparkat […]

Lättnadens blodbad

Fruktansvärd smärta Hugger min kropp Ristar min själ Håller i schack Hugar allt väl Dränker mitt hopp Pressar min ven Snittar ett jack Att döda en tanke Att väcka en ny Att kväva en känsla Med rakblad i hand Värmen parerar Smärtan i dur Äntligen stiger Min kropp ur sin bur Lutar mig bakåt Att […]

Cyklister…

…cyklar mot rött. …cyklar på övergångsställen. …cyklar mot enkelriktat. …tränger sig emellan bilar med cykelkorgar och repar lack. …svänger utan att signalera. …förväntar sig alltid ha rätt. …cyklar 50 på 30-vägar. Det är dags att polisen ställer samma krav på alla personer och alla fordon i trafiken. Trafikvett bygger på ömsesidig respekt!

En äkta liten vän

Ljusets fackla somnar sött. Drömmer om en äkta vän. Mörkret vaggar ängslig kropp, letar efter stundens hopp. Plötsligt vaknar ljuset upp. Blickar över daggens äng. Lyser med sin själ så fin. Matar varligt blommans knopp. Fyller stjälken med sitt vin. Kronan bugar likt en prins. Hyllar ödmjukt gryningsdräng. Målar vacker serenad. Spelar sorgset bladrequiem. Sneglar […]

Gräslös själ

Gräset bryr sig inte om att bli trampat på. Gräset tillåter invasioner av deras själ. Gräset harmoniserar vår tid. Gräset slåss för sin egna. Gräset är kravlöst. Gräset ger! Gräset… …tar vi för givet, likt våra liv.

Georgin #12

Med kroppens nakna nystan, svävar stilla andakt. Det stulna garnets flärd, en ledsam tro om liv. Genom ögats bländare formas tanke fri. Ur havets dova ljud dansar Belsibubs förakt.

Bevisbörda

Bevismaterial – Snart är du dåtidens tribunal En sakral kavalkad En filial – I konkurs!

Skuggors nakna öga

Mörkret viskar vaket namn, silar dagens kaos. Vilar sinnen på din rygg, reser blanka ark. Skira mönster far förbi, tröskelstrimma ser – färgdioden stirra stint, på pannans smala rev. Skuggans mörka vinterbark, ljusets ögon tar. Gatans sken ur öppet sår, fångad av en hand.