Monthly Archives August 2014

En sann senryo

Barn vill ha kärlek, perfektion är av ondo – lär dem dig själv!

LV teorin

De olika partiernas inställning till Luis Vuitton: FI – vill att bara kvinnor skall äga en samt att man tar fram en koffert stor nog för en normalbyggd man V – vill förbjuda dem och ge bidrag till pakistanbarnen som syr dragkedjorna så att de bara behöver jobba 6 timmar per dag S – vill […]

Fotskav

Så hårt du trampar på mitt liv Så löst du känner mina ord Så tungt du dränker perspektiv Sliter sulan på din sko