Monthly Archives January 2015

Lykta fönster

Vad hör din tanke? Vad sår din tunga? I fönstret står du, du tittar bort, på glesa grenar en själ en lunga, ett öga smiter om än för kort.

Med smak av heroin

Den första kyssen, av mjuka läppar, smaken av heroin. Med fulla sinnen, en död briljerar, en ängel som står bredvid. I skira minnen, se ångest läppjar, på frukterna av mitt liv. En hand på huden, som lätt briserar, Guden som drack mitt vin.

Bloddropsfrid

Svalan såg sinnets bur viska tyst; flyg min vän bortom liv och död, Serafin drack ett liv, sträckte ut vingars prakt, genom trädets löv. Andan föll, venen brast ur dess makt bloddropsfrid föll bredvid hans tid, nålen tog enslig tår, vinden brann vågor dog utan strid en natt.

Vingarna bär mig

Trädet faller, väcker sorg bortom rosgård, bladen dör på min hud ebbar ut att förmå dolda spår, blöder dig ur ett sår från då, lägger mig på din bris – en bår, vingarna bär mig.

Ryckta revär

En massiv drömsfär Växer i ett urlakat Dött universum En passiv gömd här Faller vid en bejakad Blek tidsresenär En hastig fanfar Dröjer där i kavalkad Av ryckta revär

Midnattslöv

Du är ett lite blad i midnatt, brottet du begår är fridfullt, lyssna till ditt hjärta – lyssna! Vi är ett litet ljus på månen, faller genom lövverkskvistar, skynda till mitt hjärta – skynda!

Över vågorna svävar jag

Jag smeker minnen med alla synder, jag rider molnen men utan far, och tiden brottas med fridens broder, men över vågorna svävar jag. Jag smörjer huden med unkna tankar, jag kastar ögat till mitt försvar, att odla änglar där Charon sjunger, men över vågorna svävar jag. Jag följer lättjan i dansens gester, jag skriker yra […]