Monthly Archives April 2015

Den trallande tallen

Den trallande tallen sig sträcker Trast sjunger trädkronans sjal Där barrmattan värmer dess fötter Natten flyr stenhällens kval

Treuddssken

Där tårarna söker sin moder Våg vallar vakna ben Ur ögonen skjuter dess vemod Treudd av tankarnas sken

Gryningens svar

Två dagar som äktar en skugga Natt lämnar daggen kvar Där trådarna väver sin ålder täckta av gryningens svar