Monthly Archives December 2015

Duvringskväde

Vi står vid randen till nya tider. I fönstret står du, du tittar bort. Med knutna händer du kvider lider, en tanke svävar om än för kort. Vi bränner broar med nya medel. Du spiller minnet på linneduk. Likt fredens duva på vinterns sedel, du leker varsamt i frusen buk. Vad hör din granne? Vad […]

Solspringaren

Hans skira vita Skelar i gryningens iris Granbrynet kisar

Mater mea, fiducia mea

Där tankarna svärmar Med nedslagna armar En tanke passerar revy För i våra minnen Vi spelar på sinnen Likt hjärtat på livets meny Med åror till livet Vi tar dig för givet Du moder av lycka och väl Där barnen bedårar Vi dansar i tårar Och fyller vår kärlek med själ