Monthly Archives September 2016

En grå kostym

Jag får en ärlig känsla – hänger en del av mitt liv Jag har lämnat mina tvivel och släppt allt utom tid Världen är så ängslig jag dränker ett hopp med mitt blod Och känslorna som kryper vattnar jag med hat i min jord Jag ser dig dansa Du dansar tango I din grå kostym […]