Monthly Archives December 2016

Dårar står på vår grav

I dimmhöljda moln ser dagen En kronjuvel utan blad Bland ensamhetssus från svalen En trappavsats lämnar svar Med lösryckta hopp belöna En kullersten häver sig Ur likriktigheten böna Och be för att mäta dig Med skuggprydda kval hon väger Din själ som står from att dö Med likgiltighetens näver Hon vattnar ett bortglömt frö Där […]

Girighetens säckar

Så skör han står att bevittna Med sår på lår och liktornsfläckar En ledsam själ sig häver En ensam man beträder En släde full av girighetens säckar