Monthly Archives November 2018

På tå i din gränd

Hon är ensam liten vuxen kvinna med sitt hår på svaj i höstskrudens dräkt Hon är en smal benig ledsen hängig typ med smultron böljande i sin blick Hon är en frostskadad motorvägsled med slitna gamla streck på sin rygg Hon är en slapp hudveckshistoria utan leder eller muskler som singlar slant Hon är en […]

I will make you hurt

(limnionas) // v1 Fuck it hurts You twist my mind Squizing the truth Bringing me down // // brygga 2 I can’t breathe I can’t see What is right infront of me // // v2 Luck is gone She’s doing my sis’ She’s singing our song Burning my bliss // //brygga 2 I can’t feel […]