Monthly Archives February 2019

skuggornas skuggor

Där skyar förvandlas till blot Hon sträcker sin arm och pekar I mörker förvanskas ett klot på sinande strålar hon letar Ur nattens parlörer de samlar och skär på strängar de lyssnar och lär till ljudet av skuggornas skuggor