Monthly Archives December 2020

Nytt år en ny Ny tår

Din tanke en flamma bland prunkande kungar Så sällrik förlorar din mantel sitt hopp En mantel av oskuld, en mantel som brinner Där tiden förtvinar ängslan och kropp Du sa att du dansar bland rosor och drömmar Att livet det svävar i älvornas vår Din lättja din oro som dömmer och glömmer Där timmarna samlas […]