Läppdans

Se läppar som dansar i mörkret
Långt bortom näckens sten
Se strålarna gäcka dess ungdom
Släckta av skymningens ven