37 sekunder

Lena krystade påhälsningar svävar bortom vad som förefaller genant. l blommans kaotiska rötters perplexa dyslexi finner en enfaldig här sin styrka. Se henne svämma över i din auras hierarki, och blandas bland ditt intellekts obrutna aristokrati. I dagar och nätter finns hon att vattna en frukt utan gren; som letar under ofördelaktiga bergs överbeskyddande mossa för att endast finna en övergiven sten. En plats att förundras över, en plats att begripa, en plats där religionen imploderar sitt yttre skals perferiska dynamik. Tag pannan av plattan och låt livet svalna, utanför ditt synliga jag finns alla kvinnor intoleranta – till den du har blivit att beundra för att sedan – – falna!