Emotionella beslutsprocesser

Emotionella beslutsprocesser tenderar ta oväntade vägar i ett myller av konturer snuddar min vilsna tanke sin ödesdigra blomma att formas i en gudomlig form av skapande signaler skjuter sina synapser omedvetet klargörande på vida streck på smala trådar spinner din ofullbordade saxofonistiska process över kanten på bägaren.