Algernas tvärschimär

Måsarna attackerar infiltrerar skarvarnas profet.
Indoktrinerar häll av karg karaktär.
Minerar krabbors kraft att engagera en manet.
Ur alger briserar en tvärschimär.