Alla tittar på när jag dör

Ner för gatan – av vårt hopp
Ner för tidens – stilla brott
Står en ensam – skepnad kvar
– i din sol

Du är som lin – smakar vin
Du tog mitt liv – åt mitt ben
Så full av kropp – mörkret som
– stod på tå

Vi var en sång – var ett svar
Vi var ett hav – bar ett skal
Där dagarna – sträckte sig
– brände mig

Jag ser dig gå – ser ett sår
Jag tar en kniv – ger mitt liv
Där alla står – tittar på
– när jag dör