Allt är kultur

Allas begrepp skall vara fria vid tanken, kulturen skall vara indoktrinerad i samhällets alla skikt. Konsten skall provocera voyaristen och frigöra våra urlakade sinnen. Exkrementer kan verka vara oaptitlig till stanken, men på sikt etsas det konstnärliga i våra torra minnen. Maktens koncept förför ditt svaga lynne. Ett skrik på hjälp av en vilse paradigm. Samla livets konst under din hud och bejaka varje molekyl som en kostym till kulturens obejakliga brud. Klä dig i den kontroversielles strukturella regim och lär dig mästra även den dödes kynne.