Ändalyktspress

Handuken är kastad,
livets innebörd är till adressaten fraktad.
En kärrings irritation,
En idiots naiva frustration,
Låt oss bege oss till nästa station.
Nu, annars lär du bli slaktad,
och jag säljer dina innanlår,
endast din skrumpna lever består,
när jag i din ändalykt pressar in ytterligare ett får!