Ändtarmsmaskopi

Oegentlig anekdot paralyserar förträfflig despot med sin utomvanskliga reflektion över stenbitsromsoljig indikation. Ur bokaskan reser sig en stikisk paragraf att överaska det som ter sig undermåligt på livets turbolenta parad. Dina kycklingvingsbröstade torsofierade katastrofer övervintrar i höstpingviners leda anklar. Där står du med dina tankar barikaderade att minnas hur din undermåliga kropp flög över ungdomens plintar. I vårljusets smutsiga skimmer står du korrigerad när du trovärdigheten plankar att ordinera ett baconfierat arrangemang utan dyslexiska analfabetars audiotiva resonemang – ändtarmsmaskopi periodiserar din ofullbordade endoskopi.