Ängelns butelj

Den enda rosen,
en väg ur dess törnen.
Att servera kall,
ur bukettens allians.
Mångfaldens fägring,
i fångets karma.
Syrenernas hopp –
Margariternas skepp.
Pistillens kavaljer –
Nektarns hägring.
Syntesens glans,
Konvaljens brunstiga vårdans.
Ett vildfrö ur ängelns butelj
för Flora att livet härma.