Änglaår

Lyssna till förändringens toner
– hör din sång;
likt en syrsa,
spelar sin melodi –
erbjuder du livet
– en rättvis remi.

Lyckan ler,
mot ditt ego –
i ångerns,
fulla bagage.
Låt mig få spela,
på din lyra.
Du är allt jag vill,
en bön –
om snart!

Fyll min kropp,
med tillförsikt,
med nya timmar,
med tro – till dig.
Du, mitt nya jag –
mitt nya liv,
min nya dag.

När jag vänder mig om,
står du där –
redo att sträcka ut,
årets nya vingar.