Ankaraxlar

Kryssa uppströms utmed hängbjörkens leda lemmar.
Kantra dina hopp och drömmar i flodens spruckna bank.
Förlis ansvarets tyngda ankaraxlar med ensam utsträckt arm.
Länsa din lättja, borda din köl innan ebben lykta sinnen rämnar.