Är en fortsättning. Sämre än en början?

Där bakom nästa krön skymtar jag mitt liv, min gnista, mitt andra kön.
Där uppe ovan trädens toppar hägrar allt jag vill ha i ett par bortglömda kroppar.
Skåda dagens hägring resa sig mot platons skugga likt en ofullbordad materialistisk fägring.
Tack för en början och tack för ett slut – gå ut du ledsamma själ och njut!