Ärgad kärlek

Ack å ve, mon ami!
Ärgad kärlek äskar vin,
– sagt å gjort i mani.