Att dansa i sensommarbrisens hjärta

Roten måste med

Roten måste med

Utan roten lever vi i vakum

Utan roten är trädet blekt

Utan roten dansar gommen aldrig mer

Utan roten dansar blomman aldrig mer

Men vi kan inte stå kvar i all evighet

Vi måste ge plats för nya rötter

Att slå rot

Att ge oss syre

Att blanda färg

Att förädla våra gommar

Att dansa i sensommarbrisens hjärta

Roten måste med

Roten måste med