Balanserad rättvisa

image

När Frankrike bombade atollerna bojkottade hela världen franska viner och straffade därmed de franska bönderna! När Grönländarna dödade sin mat och päls på ett för Greenpeace felaktigt vis införde de handelshinder som ledde till 75% arbetslöshet varav 50% är tunga heroinmissbrukare idag. För att bibehålla samma rättvisa anser jag att vi skall straffa Etiopien på liknande vis. Mitt förslag är följande: vi inför ett internt handelsembargo mot alla Etiopienfödda i Sverige, vi bojkottar Berbere, vi subventionerar alla Katimport, vi bojkottar all Etiopisk olja samt slänger Markus Samuelsson i fängelse för att ha terroriserat mängder av svenska gommar.