Barfotabarm

Snabba dialekter,
svarvar kontexter –
i sargade rouletter!
Subtila röster,
samlar hösten
i ditt bröst.
En last att gro,
ett komplex
utan skor –
att knyta löst.