Betraktaren

En brunnen tid gör sig påmind
sjunker ner i sarkofagen.
En brusten hand, en hoppfull vind,
sträcker sig runt vardagsstriden.

En rostig spik skär en hålfot
droppar mod på trottoaren.
Ur stenen kall, en enslig rot,
blickar in i julefriden.