Blåbärssnårens brynja

Så brunstig bocken ljuder
I dalens morgontimma
Så ståtligt raggen lyser
I gryningsdaggens dimma

Känn fuktens fingrar leka
På lårens gåshudsgrynna
Känn våren långsamt spreta
I blåbärssnårens brynja.