Blomkorn

En liten blomma vänder
I dörren till ditt hem.
I varje litet sandkorn,
du finner ensam vän.