Bordreflektion

Herr långbens lemmar letar
utmed nockens kala rand
Vilar på mitt bord
Vilar i min hand

Fru myra makar långsamt
nerför barkens täta bräss
Springer på mitt bord
Springer bort från stress

En liten liten tanke
ramlar ur sitt bo
Ligger på mitt bord
Ligger utan ro