Bränner i min hand

Hur jag känner i ditt hår
Som du vilar på din rygg
Jag antar havet ebbat ut
Antar stranden tar dig hem
Någon annan finns hos dig
Har någon annan blivit mig
All din värme fann sin väg
I mitt minne svävar vi

Kom tillbaks, kom tillbaks

Jag fick ditt brev en mulen dag
Fullt av tankar fann sin scen
Själen bröt likt rosens tagg
Ett hjärta fullt av liv blev svag
Ett litet ord som etsa sig
Ett litet ord som fann sin väg
Jag såg dig gå till fjärran land
Jag såg dig stå på ensam strand

Kom tillbaks, kom tillbaks

Sitter ensligt i min sorg
Drömmer bleka minnen kort
Ser ditt leende i mjugg
Du gav det till en ensam man
Du gav det till ett länsat skal
En film som spelar upp vårt slut
En kniv som bränner i min hand
Håller bladet ängsligt hårt

Kom tillbaks, kom tillbaks