Category Archives: Heinestrof

Lux Umbra

Den trallande tallen sig sträcker Trast sjunger trädkronans sjal Där barrmattan värmer dess fötter Natten flyr stenhällens kval Där tårarna söker sin moder Våg vallar vakna ben Ur ögonen skjuter dess vemod Treudd av tankarnas sken Där väggarna dräper ett minne Ont vaggar skira ben En synvilla målar din skugga Dolken av blodfläckar ler Så […]

Den trallande tallen

Den trallande tallen sig sträcker Trast sjunger trädkronans sjal Där barrmattan värmer dess fötter Natten flyr stenhällens kval

Treuddssken

Där tårarna söker sin moder Våg vallar vakna ben Ur ögonen skjuter dess vemod Treudd av tankarnas sken

Gryningens svar

Två dagar som äktar en skugga Natt lämnar daggen kvar Där trådarna väver sin ålder täckta av gryningens svar

Läppdans

Se läppar som dansar i mörkret Långt bortom näckens sten Se strålarna gäcka dess ungdom Släckta av skymningens ven

En lång väntan

Där ligger det skira ljuset svagt över mossans rand, men skuggan växer i brunnen väntar på kärlekens hand.