Category Archives: Kåserande Jamb

Världsspya och trymåexplosion

Världen spyr över hennes lår. Vinden yr ur svunnen tid. Våldet flyr en enslig bår, Bores fru förblir rigid. Ögon chippar efter syre, suddig dis lägger ridå. I Guds guldklädda styre briserar tvivlets trymå.

Gaias bog

En sorgsen tangent skapar magi själakraft strömmar ur en hand tre fingrar galopperar förbi att dansa i sinnets skira land. I nattens låga trevar harmoni ur strängars liv växer en skog av kärleksdyslexi och mani att resa sig ur Gaias bog.

Svekets beska ok

En vanlig dag då trädet hällde ur grententakler barkens sav och alla ängars grönska fällde en horisont i öppet hav. Vid solens trötta timmar skalar en ängel sprungen ur en sömn där Sapfos starka bilder talar – ett penseldrag av sliten dröm. Du står förstenad i din dvala att läsa högt ur hjärtats bok att […]