Category Archives: Pentameter

Melpomenes dörrlykta

Ett synligt minne flyter, under fogsprängt fäste. Uniforma färger färgar bankens stillhetsnäste. En flod av forna minnen – lägger sig att dö. I vrede dansar dagen, över sorgklädd krona. en pensel utan fingrar, täcker för att sona, ett hav av lykta dörrar – letar livets frö!