Där man minst anar

Vid sidan av den frusna bersån famla en ensam överförfriskad man i sina lindbladsgröna byxor efter tro.