Där vindarna värmer dig ljum

Där ligger en likblek skata,
det skymtar en falk bakom gårn,
där glänser en skymningsgata
där slummrar en gryning i ån.
Jag gick över vinterns hagar,
där isen i bäcken behagar.
Ur barken jag spänner min båge,
i grenarnas kvistfyllda rum,
där står du att fylla med råge,
där vindarna värmer dig ljum.