De baisseifierade fårens undergång

Ett grått täcke har lagt sig över livets patinerade kullerstenar, ett ensligt räcke av empati har lossnat i sina fogar. Där står människan förstenad och betraktar Guds handslagna tegelstenar. De baisseifierade fårens kollektiva hysteri har skapat en ocean av förakt – ett hav så djupt av avsky att även den bästa simmaren tappar sin takt. Dessa narcissistiska skuggor kommer febrilt söka med ljus och lykta på Acherons strand efter dödens paradoxala silverpeng, och likt Nessus blod tog Hebes gudomliga oskuld kommer människans naivitet i all evighet strida om hennes faders mäktiga hägn.