Folkets demokrati!

Det känns mer och mer relevant att påminna medborgare, politker och media om vad en demokrati verkligen är och skall vara.

Vi har politiker som vägrar diskutera med andra politiker som enligt dem har “fel” åsikter. Vi har journalister som inte längre rapporterar nyheter utan lägger personliga åsikter som gränsar till propaganda. Det finns många exempel och jag tycker mig se fler och fler för varje dag.

Demokrati finns med olika nivåer av representativitet och frihet för medborgarna och är ett statsvetenskapligt begrepp som inkluderar ett filosofiskt resonemang. I denna filosofiska demokrati ingår bl.a. representativ demokrati (vilket Sverige har). Detta innebär att folket/medborgarna väljer representanter till riksdagen, som sedan skall representera vad FOLKET TYCKER.

Sedan har vi såklart Majoritetsförtryck! Det är svårt att förstå att bara för att man är i majoritet har man rätt att under demokratisk flagg förtrycka en minoritet. Sådana resonemang som en del politiker för idag underminerar den sociologiska och samhällsvetenskapliga demokratin på just detta vis.

Det skall väl också påpekas att i grunden är partierna inte ense om den filosofiska demokratins innehåll. Socialismen vill ha en politisk, social och ekonomisk demokrati utan klasser och utan monark där staten äger alla förutsättningar för produktion. De klassiska liberalisterna och borgarna smyger efter en nattväktarstat med en konstitutionell monarki där staten styr rättsväsendet och försvaret och medborgarna  tar hand om resten. Sedan har vi ju den kommunistiska realsocialismen som eftersträvar ett gemensamt ägande av landets produktionsmedel. Dessa statsskick betraktas som diktaturer i västvärlden, men själva beskriver de sig som demokratiska – Tyska Demokratiska Republiken (DDR) och Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) är väl två lysande exempel! Fascisterna söker en nationalistisk autoritär elitstat där individen är underställd statens behov! M.a.o. mycket olika syn på vad demokrati verkligen är.

Så med hänsyn taget till ovanstående så bör vi nog hålla oss till ett mer övergripande statsvetenskapligt begrepp. Där är man åtminstone överens om innebörden och innehållet – dvs att makten i en stat skall utgå från dess medborgare via allmänna och fria val oavsett åsikter!

Jag delar socilologen Max Webers åsikter där det handlar om att den sociologiska eller samhällsvetenskapliga demokratin inte skall intervenera politiken. Jag anser att det är av oerhörd vikt att vi kan separera på människors beteendemönster och politiska partiers kappvändningsteknik eller deras behov av röstfiske. Politiska partier är idag starka varumärken där status har blivit en mycket viktig ingrediens.  Vi måste lära oss att ifrågasätta vår omgivning, lyssna mer och ställa krav på våra folkvalda representanter! Vi är politikerna egentliga chefer – utan oss medborgare finns inga politiker!

Följaktligen är det av stor vikt att sätta den samhällsvetenskapliga demokratiska agendan framför eventuella politiska åskådningar. Jag tror att vi tenderar att glömma att vi är ett väldigt ungt demokratiskt land. Efter generationer av absolut monarki (envälde) kan man nog tro att epigenetiken är så påtaglig att vi egentligen inte strävar efter ett absolut demokratiskt land – det feodalistiska samhället ligger inbäddat i vår genetiska arvsmassa!