Den moderna moralens manschett

Lämplighetens favör
förgör dåtidens moral.
En kanal av värdighet
I vardagens sävlighet.
Ett förtret för mannen
med de cyniska banden.
En hand, en övergiven tes
för berest romantisering
kring livets parlör.