Den sinnliga längtans fruktbara ensamhet

Fruktbar –
humleexplosion
laddar våren.

Sinnlig –
mossmosaik
skapar såren.

Ensam –
grendramatik
skalar åren