Den trallande tallen

Den trallande tallen sig sträcker
Trast sjunger trädkronans sjal
Där barrmattan värmer dess fötter
Natten flyr stenhällens kval