Det känns…

Det känns som om jag,
är på väg mot något stort
– en hands trygghet.

Det känns som jag har,
något stort under huden
– en kropps närhet.

Det känns som att du,
står runt hörnan och väntar
– på min själavärme.

Det känns att det känns
när jag känner din tanke
– i mitt hjärta!

Det känns...