Diabolisk kommunikation

Kryptans koagulerade konkubin,
kanaliserar kraftens kuvliga kackerlackor,
krossar kistans korrupta kinin,
kvantifierad av kvicksilverkantade klockor.

En stråvass realisering av en demon,
som kullkastar din själs telefon!