Diktatur

En reflektion:
Ett barns snällhet bygger på,
hur väl de lyder.