Din själs mörka ister

Ett tjärn av glitter faller,
på ditt bröst av purpurhagar.
En sjö av rosor växer
i ditt hår av maskroskragar.

Ett hav av ondska frodas,
djupt i din själs mörka ister.
En ocean av kärlek vinner,
likt ett ogräs för register.