Dina vingars parad

Jag gick över tundrans svar
Full av dina vingar
Delar av hat
växte ur dina skuldrors grav

Du satt ensam övergiven
Sträckte armen rakt ut
Svepte en dag
Likt blommor ur hud

Vi lät timmar, dagar, nätter väga våra val
Vi byggde borgar av krossad dröm
En sista hand i livets strida ström
Trär din handskes stela sömm

Ordet vakar inom striden
Flyger inombords och ut
Täckte dig grön av avund
Där ditt öga brann i friden

Saknar dina vingar
Dina skuldrors grav
Saknar skuldrornas sav
Hav av skuld
Hav av skuld
Hav av guld

Dina skuldrors grav
Saknar
Ditt hav
Din grav
Dina vingars parad